Overslaan en naar de inhoud gaan

Multi-channel publishing met MDM

De uitdaging!

De innoverende aanpak van Marketing Data Management, levert een waaier aan nieuwe mogelijkheden voor de marketeer.

De kracht ervan zit hem in de eenvoud, namelijk de combinatie van assets, data en output. De return on investment is er echter niet minder op, integendeel.

Noem het een marketing suite die de marketeer in staat stelt om, afhankelijk van de inrichting van het systeem om aan multi-channel publishing te doen in de meest brede betekenis van het woord.

Voor wat is het de oplossing?

De toenemende complexiteit van productinformatiebeheer kan niet langer worden beheerd zonder betrouwbare systemen. Dit vereist een dedicated systeem dat productinformatie moeiteloos en nauwkeurig kan verwerken.

Een oplossing die al uw marketing- en technische productinformatie centraliseert en harmoniseert.

Met andere woorden een end-to-end digitaal bedrijfsplatform dat alle soorten gegevensbeheer en publicatie-eisen ondersteunt.

Marketing Data Management, hoe werkt het?

De drie essentiële bouwstenen Data objecten, Assets en Output, vormen de basis tot een goed en duidelijk beheer van alle teksten, eigenschappen, afbeeldingen, 360° afbeeldingen, video's enz.

Al deze data zal uiteindelijk de bron zijn tot een waaier van output zoals hieronder te zien is op de afbeelding.

Een geïntegreerd gelaagd platform voor ‘Multi-channel publishing, datamanagement en integratie’

Drie essentiële bouwstenen:

Data objecten

Beheer van uitgebreide en complexe data-eigenschappen.

Views op basis van diverse structuren zijn mogelijk en zorgen voor efficiënt beheer en gebruikscomfort.

Bijvoorbeeld uitgebreide productinfo met tientallen velden zijn beheersbaar door er views op te leggen. If..v. gebruikersrollen en landen of merken kunnen velden selectief getoond worden met views. We onderscheiden algemene velden, maar ook teksten per merk of per land.
We kunnen werken met meerdere structuren bv. op land of merkniveau.

Assets

Het klassieke Digital Asset Management is een onderdeel van ‘assets’.

Documenten, afbeeldingen, video’s … worden verrijkt met commerciële en technische data en zijn met een zoekindex in combinatie met taxonomie snel terug te vinden.

Een editor laat toe om diverse basisbewerkingen op een beeld toe te passen. Je hebt dus geen Photoshop of andere beeldbewerkingstool nodig. Mogelijkheid om jaarlijkse automatische updates te importeren op basis van leveranciers gegevens.

Output

De combinatie van data en assets => geeft de mogelijkheid om output (zowel print als digitaal) in alle mogelijke vormen en formaten op basis van templates te creëren. Het document ontstaat door er assets en data aan te koppelen op basis van een vooraf gedefinieerde structuur.

Bijvoorbeeld een catalogus met cover, backcover, inhoudstafel, a-z index, categorieën en secties, of productfiches, brochures enz….

Schematische voorstelling

Een voorbeeld van multi-channel publishing.

Fedrus International is een Belgische onafhankelijke groep, actief in de distributie van dak- en gevelmaterialen, met focus en specialisatie in EPDM, zink en dakmaterialen. De groep beschikt over verschillende business units en is actief in 22 landen.

Fedrus International vroeg ons naar een oplossing om al haar productinformatie, over de landen heen, gaande van documenten en afbeeldingen tot alle producteigenschappen, te bundelen in één centraal systeem.

Deze centrale oplossing diende flexibel gekoppeld te kunnen worden aan externe systemen, zowel voor inkomende als uitgaande data.

Tenslotte was er nog een belangrijke vraag omtrent het gebruik van het systeem. Gezien het internationale karakter van het bedrijf was het belangrijk om data per land en per rol van de bezoeker te kunnen tonen en/of te verbergen.

De eerste stap na het opzetten van het systeem, was het aanmaken van een catalogus.

Gezien van de kracht van het systeem werd de scope van het project al snel uitgebreid en zitten onderstaande documenten in de publishing pipeline:

Security model

Om een dergelijk systeem beheersbaar te houden is een centrale controle met toegangsrechten verstrekking absoluut nodig.

We hebben dit opgelost met de mogelijkheid om data onder te brengen in verschillende weergaves en die aan gebruikersrollen te koppelen waardoor het mogelijk is om delen van informatie te tonen of te verbergen afhankelijk van de aangemelde persoon of gebruikersrol.

Eenvoudig voorbeeld van security inrichting per kanaal:

Beveiliging in functie van het gebruik:

  • Ieder departement of merk heeft een aantal assets die zij als interne keuken willen gebruiken.
  • Daarnaast zijn er assets die door heel de organisatie mogen gebruikt worden.
  • Of er is een beperkte selectie die publiek toegankelijk is en die bijvoorbeeld ter beschikking staat van het reclamebureau of de pers.

Conclusie, beveiliging is een cruciaal element en dient fijnmazig te kunnen ingesteld worden.

Data objecten

Hierin worden alle eigenschappen en relaties beheerd. Deze zijn niet beperkt tot producten, maar kunnen eveneens merken, fabrikanten, medewerkers of klanten zijn.

Producten
De producten bevatten méér dan 300 velden waarvan er telkens een 80-tal getoond worden per land. Hiervan zijn er ongeveer de helft read-only die afkomstig zijn vanuit de ERP.

Een deel van de velden zijn gemeenschappelijk voor alle landen, => alle eigenschappen m.b.t. maten, gewicht, …

De overige velden, voornamelijk dan omschrijvingen en afbeeldingen zijn dan land en taal specifiek.

Merken
De merken bevatten diverse commerciële en marketing teksten in combinatie met afbeeldingen (sfeerbeelden, logo, …) enz.

Assets

Media assets zijn alle soorten bestanden die centraal beheerd kunnen worden. Deze assets kunnen gerelateerd worden aan de dataobjecten waardoor centraal beheer mogelijk is.

Standaard zijn metadata en versiebeheer of het bijwerken van afbeeldingen voorzien.

Documenten

Het laatste onderdeel zijn documenten waarmee allerlei vormen van output aangemaakt kunnen worden zoals html pagina’s, pdf of Word documenten, Excel sheets enzovoort.

Deze documenten worden aangemaakt op basis van templates en structuren.

Het voordeel is dat men allerhande documenten consistent met de spreekwoordelijke druk op de knop eenvoudig kunnen aangemaakt worden.

Wat met return on investment?

Vergelijk de kracht van dit centrale systeem met de effort die nodig zou zijn om deze documenten manueel per land en/of per merk te genereren. Deze oplossing is voor het bedrijf een enorme vooruitgang in termen van efficiëntie, consistentie en kwaliteit. Of met andere woorden, de ROI is zeer groot. Met een aannamemodel kan u vrij vlug dit voordeel berekenen.

Wat met de technologie?

Na een grondige studie was onze conclusie duidelijk dat Pimcore met verve het beste platform was om deze uitdaging aan te gaan.

Pimcore is een booming Oostenrijks bedrijf, opgericht werd in 2010, met kantoren in US en India en dat volgens de GNU General Public License een Enterprise level multi-channel publishing en marketing suite ter beschikking stelt.

Pimcore is een bedrijfsplatform voor:

  • Master Data Management (PIM/MDM)
  • Multi-channel publishing
  • User Experience Management
  • Digital Asset Management (DAM)
  • eCommerce

Cool Vendor 2018

Gartner heeft Pimcore opgemerkt als één van de vijf bedrijven in de categorie ‘Cool Vendor in digital Commerce’

Conclusie

Pimcore is een strategische oplossing voor bedrijven die veel assets hebben en die multi-channel publishing activiteiten hebben of plannen in een nabije toekomst.

Gezien het de plaats is waar de enige en echte waarheid van uw productgegevens staan, voedt dit systeem diverse andere systemen zoals e-shop, kiosken, kassa’s, narrow casting, documenten zowel digitaal als print en exporteert het data naar andere systemen.